"Perfection through Practice"
Purani Swami Shree Narayanpriyadasji
Guru Purani Shree Haripriyadasji
Founder of Gurukul Campus, Bhavnagar
Shashtri Swami Shree Hariprakashdasji,
Secretary - Shree Satsang Shiksha
Parishad Managing Trustee,

Shree Swaminarayan Gurukul, Sector 22 - 23, Gandhinagar
Shashtri Swami Shree Keshavprakashji,
Administrator
Shree Swaminarayan Naimisharanya college of Management & I.T.
Opp. Sahara City,
Sidsar Road,
Bhavnagar - 364001
E-mail:  ssncmit@gmail.com
Ph: (0278) 2566677 / 99
Design & Developed By: Vikram Doshi
(Lecturer, SSNCMIT)